EPPS je najveći ispisni centar za masovni ispis variabilnih podataka u regiji s mjesečnim ispisom od više 7 milijuna pošiljki različitih tipova i formata dokumenata te marketinškog materijala. Savjetovanjem i provedbom pomažemo vam da pojednostavite poslovanje. Pored ispisnih usluga nudimo i udaljeni pisač, pripremu i slanje e-računa te e-arhiviranje dokumentacije u akreditiranom arhivu Pošte Slovenije. 

Poduzeće je kćer tvrtka Pošte Slovenije, u njezinom 100 % vlasništvu, i osnovano je 1998. Trenutno ima 47 zaposlenika.


Vili Hribernik

U EPPS-u smo usmjereni ka zadovoljstvu stranaka. Uvijek nove tehnologije i oprema osiguravaju nam praćenje zahtjeva stranaka i omogućuju nam da narudžbe izvodimo kvalitetno te u najkraćem mogućem vremenu.

Vili Hribernik

Direktor

Mitja Cvjetičanin

Mitja Cvjetičanin

Prodaja

Mateja Luzar

Mateja Luzar

Prodaja

Matija Krebs

Matija Krebs

Prodaja tujina