E-računi prema željama klijenata

Izdavateljima računa koji svoje račune masovno ispisuju i šalju poštom omogućavamo i slanje u elektroničkom obliku. Od primljenih podataka oblikujemo klasične tiskane ili e-račune u standardnom e-Slog formatu. E-račune šaljemo proračunskim korisnicima, poduzećima i fizičkim osobama. Postoje brojne prednosti prelaska na e-račune. Važno je naglasiti da se radi o poboljšanom i automatiziranom procesu izdavanja računa te prijenosu u vašu aplikaciju za računovodstvo ili ERP-sustav. Visoka razina zaštite podataka i sigurna pohrana podataka u neakreditiranom arhivu i akreditiranom arhivu Pošte Slovenije. Tu je i nepromijenjen način predaje podataka za izdavatelje. Mekan prijelaz na e-račune omogućava izdavanje tiskanih računa za sve koji ne žele primati elektroničke verzije računa. Izdavatelj računa također ima mogućnost obaviještavanja o primljenim (pročitanim) e-računima. Brzo slanje i pouzdana isporuka imaju za posljedicu i brže plaćanje računa - prema istraživanjima čak se 22 % računa plaća ranije. 

Pripremit ćemo vam savršene e-račune koje ćemo slati u vaše ime i slati vam obavijest o isporuci

Ne miješamo se u vaš proces rada

UPIT