Obračun kot storitev

Rešitev za obračun in fakturiranje, ki lahko v celoti nadomesti obstoječi sistem. EPPS Obračun kot storitev ne zahteva dolgotrajne in drage instalacije obračunskega sistema, saj sloni na mesečnem zaračunavanju storitve obračuna. Proces obračuna se prenese na EPPS, kjer strokovnjaki pripravijo hitro prilagoditev (konfiguracijo) sistema na procese in potrebe obračuna posamezne stranke. Prek spletnega vmesnika ima stranka v vsakem trenutku možnost vpogleda v proces in možne popravke. Na voljo so tudi redna poročila in delovni tokovi v procesu obračuna med stranko in EPPS. 

Priprava podatkov

Konsolidacija vhodnih podatkov

Procesiranje

Zbiranje dogodkov na dnevni, tedenski ali mesečni ravni

Priprava podatkov na proces zaračunavanja

 

Izdaja računov

Tehnološka agregacija variabilnih podatkov,

cen glede na pogodbo in vhodne parametre

Priprava računa z več postavkami na enem računu


Zaračunavanje

Definicija cene, določitev vlog

Dodajanje cene dogodku, rekalkulacija cene

Obračun glede na vhodne parametre

Razdelitev stroškov na enem računu med več deležniki

Spremljanje finančnega statusa subjektov

Masovni saldakonti

Plačila

Zapiranje odprtih postavk

Opomini, izvršbe

Zapiranje


Naj vam obračun ne bo več v breme.

Prepustite nam ga v izvajanje.

Pošlji povpraševanje

Oprema


Programska oprema

Obračun kot storitev izvajamo na napredni programski opremi

uveljavljenega ponudnika SAP.

Programska rešitev SAP Hybris Billing, SAP Hana Real-Time,

In-Memory Platforma.

Podporo izvajajo svetovalci z večletnimi izkušnjami v procesu

obračuna s SAP Billing rešitvijo.

 

Programska oprema

SAP

Strojna oprema

Rešitev se nahaja na virtualnih strežnikih varnega in zanesljivega podatkovnega centra Pošte Slovenije. Podvojeno komunikacijsko omrežje omogoča prenos podatkov v realnem času. Zagotovljena je ustrezna fizična varnost, z v celoti podvojenimi komponentami. Podatki so shranjeni v Sloveniji (znotraj EU) na dveh ločenih lokacijah (ločeni potresni coni).
Vse dni v letu se izvaja fizično, mehansko in programsko varovanje celotne opreme, kjer se izvaja virtualizacija.

Strojna oprema

Pošta Slovenije


Prednosti izbire zunanjega izvajalca za obračun


 • Pri vzpostavitvi

  Agilnost pri odločanju glede obsega izvajanja obračuna kot storitev s strani EPPS (dejanske poslovne potrebe stranke).

  Do 80% skrajšan čas do uporabe sistema v primerjavi z običajno implementacijo obračunskega sistema

  Strošek EPPS obračunske storitve je na mesečni osnovi, brez potrebne CAPEX investicije stranke v lastno programsko, infrastrukturno opremo in ostale resurse.

 • Pri dnevnem poslovanju

  Izboljšanje finančnega denarnega toka in razumevanja trenutnega poslovanja (statistična poročila obračuna).

  Večja osredotočenost na osnovno dejavnost, kar pripomore k izboljšani kvaliteti produktov in storitev ter večjega zadovoljstva klientov.

  Fleksibilnost pri uvajanju novih poslovnih modelov na trge (določevanje strukture cen, profiliranje strank, vrste ponudb).

  Enostaven način komuniciranja za potrebe oddaljene kontrole nad izvedenimi storitvami obračuna s strani EPPS - podatki in informacije.