Jednostavna rešenja


Štampa i slanje

 • Priprema i štampa računa, bankarskih i drugih izvoda, direktne pošte
 • Priprema komercijalnih slanja sa prilozima po želji i promotivnim materijalima
 • Štampa računa i UPN obrazaca, pisama po ZUP-u, preporučenih pisama i pisama sa povratnicom
 • Izvođač poštanskih usluga - sortiranje, prenos do Pošte odnosno lokacije po želji

Dodatno

E-arhiv

 • Bezbedno i pouzdano čuvanje
 • Brzo pretraživanje i jednostavno pregledanje
 • Prilagođeno potrebama određenog klijenta
 • Prilagođeno broju korisnika i tipovima dokumenata
 • Omogućeno automatsko pronalaženje dokumenata, pripremljenih u EEPS

Dodatno

Udaljeni štampač

 • Štampa i slanje na daljinu
 • Dokumente umesto na svom štampaču štampate na udaljenom štampaču
 • U EPPS poštu štampamo, stavljamo u koverte i odnosimo u poštu
 • Aplikacija obuhvata knjigu pošte

Dodatno

E-računi

 • Optimizacija poslovanja, ušteda vremena i troškova
 • Mogućnost obaveštavanja o primljenim/pročitanim računima
 • Omogućeno arhiviranje u skladu sa zakonom pomoću E-arhiva Pošte Slovenije
 • Jednostavno, brzo i tačnije plaćanje računa

Dodatno

 

Zaboravite na papir

Pojednostavite poslovanje našim rešenjima

UPIT