Jednostavna rešenja


Štampa i slanje

 • Priprema i štampa računa, bankarskih i drugih izvoda, direktne pošte
 • Priprema komercijalnih slanja sa prilozima po želji i promotivnim materijalima
 • Štampa računa i UPN obrazaca, pisama po ZUP-u, preporučenih pisama i pisama sa povratnicom
 • Izvođač poštanskih usluga - sortiranje, prenos do Pošte odnosno lokacije po želji

Dodatno


E-računi

 • Optimizacija poslovanja, ušteda vremena i troškova
 • Mogućnost obaveštavanja o primljenim/pročitanim računima
 • Omogućeno arhiviranje u skladu sa zakonom pomoću E-arhiva Pošte Slovenije
 • Jednostavno, brzo i tačnije plaćanje računa

Dodatno

 

E-arhiv

 • Bezbedno i pouzdano čuvanje
 • Brzo pretraživanje i jednostavno pregledanje
 • Prilagođeno potrebama određenog klijenta
 • Prilagođeno broju korisnika i tipovima dokumenata
 • Omogućeno automatsko pronalaženje dokumenata, pripremljenih u EEPS

Dodatno


Udaljeni štampač

 • Štampa i slanje na daljinu
 • Dokumente umesto na svom štampaču štampate na udaljenom štampaču
 • U EPPS poštu štampamo, stavljamo u koverte i odnosimo u poštu
 • Aplikacija obuhvata knjigu pošte

Dodatno

Usluge 3D štampe

 • Podrška i saveti za planiranje objekata
 • Design i 3D modeliranje za efikasnu štampu
 • Sa 3D skeniranjem se konvertuje fizičke objekte različitih veličina u virtuelne 3D modele
 • 3D štampa modela, prototipova, rezervnih delova, gotovih proizvoda, kalupa, maketa, jedinstvenih proizvoda...
 • Dorađivanje gotovih objekata

Dodatno

Zaboravite na papir

Pojednostavite poslovanje našim rešenjima

UPIT