Izdavaocima računa, koji svoje račune štampaju masovno i šalju poštom, omogućavamo i slanje u elektronskom obliku. Iz primljenih podataka oblikujemo klasične štampane ili e-račune u standardnom e-Slog formatu. E-račune šaljemo budžetskim korisnicima, preduzećima i fizičkim licima.
Prednosi prelaska na e-račune su brojne. Treba izdvojiti poboljšani i automatizovani proces izdavanja računa i prenosa u vašu računovodstvenu aplikaciju ili ERP-sistem. Visok nivo zaštite podataka i bezbedno čuvanje podataka u neakreditovanom i akreditovanom arhivu Pošte Slovenije. Nepromenjeni način predaje podataka za izdavaoce. Lagan prelaz na e-račune omogućava izdavanje štampanih računa za sve koji ne žele da primaju račune u elektronskom obliku.
Izdavalac ima i mogućnost obaveštavanja o primljenim (pročitanim) e-računima. Brzo slanje i pouzdana dostava dovode do bržeg plaćanje računa - prema istraživanjima, čak 22% računa se plati ranije.

Pripremamo za vas potpune e-račune koje za vas šaljemo i vraćamo izveštaj o isporuci

Bez zadiranja u vaš radni proces

UPIT