EPPS je u postoječi veličini najvećji ispisni centar u širokoj regiji sa  8,5 mil. štampanih pošiljka i 150 mil. različitih ispisa godišno.

Računi i fakture
Fakture Računi u različite forme Bankarski izvodi
Štampu vrednostice
Polise osiguranja PIN Kodova Loterijska lističa
Personalizirana pošta
Direktna pošta (pošta sa marketinški sadržaj) Registrovana pošta Pisma sa potvrdom prijemnika

12

Tehnološki naprednih mašina

184000

Štampa A4/h

58000

Sklapanje A4/h

95000

Kovertiranje/h


RAZNOLIKE OPCIJE

  • Implementacija u različitim kovertima (DL, C5, C4…) i jednostranske letake
  • Možnost aneksa u kovertima (dodaci) (do 10 dodatnih listova)
  • Kvalitetan papir na najbolje štampače
  • Ispisi u boji, crbo-beli, jednostranski ali dvostranski
  • Mogučnost velike tiraže i brzo i fleksibilno izvršenje nabavka

ZAŠTO ISPISNE USLUGE EPPS-A?

  • Brza, jednostavna i učinkovita rešenja
  • Začuvati vremena i pare
  • Printanje do 184000 ispisa/sat i ekspresna isporuka
  • Kompilacija složenih mejling liste kao i širok izbor formata