Umesto bavljenja štampanjem na kućnom ili službenom štampaču, dokumente možete poslati na štampu i prenos putem aplikacije koju instalirate na računaru. Štampanje vaših dokumenata tako će biti jednostavno kao na kućnom štampaču ili onom u kancelariji, ali znatno jeftinije i jednostavnije. Skratiće se vreme pripreme dokumenata, a takođe ćete izbeći zamorno stavljanje u koverte i prenos pošiljki na poštu. Putem aplikacije možete slati dopise, račune i drugu već adresiranu poštu.
Možete štampati iz različitih programa, dokumentnog ili ERP sistema. Dokumente jednostavno učitate u aplikaciju i potvrdite slanje. Poslate i odštampane dokumente jednostavno možete pregledati u online knjizi predate pošte.
Odštampanu poštu mašinski ili ručno stavljamo u koverte i odvozimo je na slanje u poštu.

Elektronischer Druck und Versand ohne Kontakt mit dem Papier

Kein Handarbeit und kein Warten am Postschalter

ANFRAGE